Preview Mode Links will not work in preview mode

Wild Horizons - the BMC hillwalking podcast

Nov 19, 2021

Ardal yng Ngogledd-Orllewin Cymru, yn estyn o Ddwyrain Llŷn yr holl ffordd i Borthmadog, (ac efallai y tu hwnt, dibynnu pwy sy’n cael eu holi) ydi Eifionydd. Mae’r Afon Erch yn ffin Orllewinol iddi. Mae Moel Hebog, Moel y Gest, Moel Lefn a Moel yr Ogof yn rai o’r copaon di-ri sydd werth ymweld â nhw yno.

Yn...


Nov 4, 2021

John Dalrymple takes us on a tour of the Simonside Hills of Northumberland. John looks high to the sky and low to the tiny plants at his feet, as well as back through the centuries of history.